NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LYN’S

Project Details

  • Date: 03.12.2015
  • Location: TP.HCM - VIệt Nam
  • Value: 4.000.000VNĐ
  • Category:
  • Investor: Nhận diện thương hiệu

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LYN’S

Hệ thống nhận diện thương hiệu là một công cụ để quảng bá Thương hiệu hữu hiệu, nó là một tài sản cần phải được chăm sóc, quản trị và đầu tư một cách sâu rộng và dài lâu.

1. Người tiêu dùng nhận biết và mua sản phẩm dễ dàng

2. Thuận lợi hơn cho lực lượng bán hàng

3. Tác động vào giá trị công ty

4. Tạo niềm tự hào cho nhân viên của công ty

5.  Tạo lợi thế cạnh tranh

6.  Tạo lợi thế cạnh tranh

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LYN’S

CT TNHH TM DV ĐT LONG HOÀNG

THIẾT KẾ - IN ẤN - PHOTOCOPY

Đối tác của chúng tôi